Tin tức

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 479.900 CP từ 28-10-2021 đến 26-11-2021

26/10/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 479.900 CP từ 28/10/2021 đến 26/11/2021 (Tải file đính kèm).