Tin tức

LỄ KỶ NIỆM: "10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TP.HCM" (08/10/2013 - 08/10/2023)

12/10/2023

img

LỄ KỶ NIỆM: "10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TP.HCM"
(08/10/2013 - 08/10/2023)

Sáng ngày 06/10/2023, tại Trung Tâm Hội Nghị 272, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Tp.HCM long trọng tổ chức Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập. Qua 10 năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP.HCM đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Nổi bật là công tác: Xây dựng - phát triển Đảng, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, kết quả hoạt động các đơn vị trong Khối đã có mức tăng trưởng tốt. Nếu như năm 2013, doanh thu các đơn vị trong Khối đạt hơn 31 ngàn 800 tỷ đồng - nộp ngân sách nhà nước đạt gần 513 tỷ đồng thì đến cuối năm 2022, tổng doanh thu đạt trên 129.000 tỷ đồng - nộp ngân sách nhà nước lên đến gần 2.000 tỷ đồng.
Đến tham dự buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy Tp.HCM đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Tp.HCM đạt được và kỳ vọng những nỗ lực mới, mạnh mẽ hơn trong công tác thi đua và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 
Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Đây là cơ hội để Đảng bộ Khối phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đối với thực hiện Nghị quyết 31, Đảng ủy Khối có nghiên cứu để phát huy tiềm lực của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, phát huy Kết luận 14 của Bộ Chính trị, để tổ chức Đảng của doanh nghiệp là chỗ dựa để đơn vị mạnh dạn thí điểm bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá trong hoạt động chuyên môn.
Dịp này, Đảng ủy Khối đón nhận Cờ truyền thống của UBND TP.HCM và 5 cá nhân nhận được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng” trong doanh nghiệp của Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Trung Ương trao tặng.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm: 

Link:

https://dukdntphcm.org.vn/web/sotttt/hoat-dong/-/ext/articleview/article/2292321/14?_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fsotttt%2Fhome&fbclid=IwAR3y9iDOWZT9SiyY37FAIwqBn2Klqtp8PI-GNBBjX_n5tbmDUeJVrZSAU-o

https://www.sggp.org.vn/phat-huy-tiem-luc-doanh-nghiep-nha-nuoc-trong-dot-pha-thuc-hien-nghi-quyet-98-post708648.html?fbclid=IwAR07HRvN258H-yGdyz0vkZNKWPLsTQtcP6YuiKGV7mTRcdM6TQufBdzbWR8

https://www.htv.com.vn/nhieu-diem-nhan-gia-tri-cua-dang-bo-khoi-doanh-nghiep-tphcm-sau-10-nam-thanh-lap?fbclid=IwAR2BCd57zteOktmSZVqcferwBDyPnWbz2C8dfZYg-N2AonohPt07j7Xpa6Y