Thông tin nhà đầu tư

Nội dungNgày ban hànhTải về
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2022
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2022. (Tải file đính kèm
00:00 - 26/07/2022 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2021
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 21/01/2022 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2020
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 26/01/2021 icon down
Thông tin nhà đầu tư

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty trở lên

Họ và tên

Địa chỉ

Số ĐKSH

SL CP

Tỷ lệ (%)

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.Hồ Chí Minh

67-73 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM.

0300535140

42.434.000

49,00%

Công ty Cổ phần Transimex

33-39 Pasteur, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM

0301874259

30.328.000

35,02%

Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt

172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P Đakao, Q1, TPHCM

0309553539

7.213.747

8,33%

Tổng cộng

 

 

79.975.747

92,35%

Nguồn: Danh sách cổ đông của CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn chốt ngày 07/04/2017

00:00 - 17/08/2017 icon down