Sự kiện

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

03/01/2023

img

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Ngày 30/12/2022, Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022.
Tại hội nghị, Công ty Cholimex báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2022, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh vượt kế hoạch đề ra: Doanh thu ước đạt 711,82 tỷ đồng vượt 22,73% so với kế hoạch và tăng 56,29% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 196,13 tỷ đồng vượt 3,23% kế hoạch và tăng 6,15% so với năm 2021. Đồng thời triển khai các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2023.
Trong năm, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ đề ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty Cholimex, hai Đoàn thể đã phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch năm 2022.

Hội nghị vinh dự có sự tham gia của các đồng chí:
- Ông Ngô Thành Tuấn: Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP. HCM
- Ông Nguyễn Quang Thanh: Phó Tổng Giám đốc – Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM
- Ông Nguyễn Hoàng Hưng: Phó trưởng ban - Ban thi đua khen thưởng TP.HCM
Về phía công ty Cholimex có:
 - Bà Trần Thị Thanh Nhàn: Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch HĐQT Công ty Cholimex.
 - Ông Huỳnh An Trung: Phó Bí thư Đảng ủy/ Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty Cholimex.
Cùng các ông bà là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc            Công ty; Cán bộ đại diện vốn, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công ty, cấp ủy các Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty,              chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận; BCH 02 Đoàn thể và CB.NV Công ty Cholimex. 


Quý vị khách quý, Ban lãnh đạo và CB.NV công ty Cholimex tham dự Hội nghị tổng kết năm 2022
 
Ông Ngô Thành Tuấn - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP. HCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 
Bà Trần Thị Thanh Nhàn: Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch HĐQT Công ty Cholimex tiếp thu ý kiến và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ghi nhận những đóng góp tích của Ban Lãnh đạo Công ty trong những năm qua đã giúp toàn hệ thống Công ty liên tục tăng trưởng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, tích cực cải thiện đời sống người lao động trong toàn hệ thống. Tại hội nghị, đã tiến hành trao tặng bằng khen các cấp đến tập thể Công ty và các đồng chí cán bộ đã có thành tích đóng góp xuất sắc trong năm 2022.

 
 


Ông Nguyễn Hoàng Hưng- Phó Trưởng ban -  Ban Thi đua khen thưởng TP.HCM trao tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Ông Huỳnh An Trung – Phó Bí thư Đảng ủy/ Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty Cholimex

 


Tặng Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân Thành phố cho 03 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh
 
Tặng Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân Thành phố cho 05 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh
 


Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty Cholimex đã xét, đề nghị công nhận Tập thể Lao động tiên tiến và trao tặng giấy khen cho 10 tập thể của Công ty
 


Khen thưởng Đại diện vốn và Thành viên Ban kiểm soát tại các đơn vị có vốn góp của Công ty Cholimex đã hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ