Tin tức

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CP XNK VÀ ĐT CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

06/07/2016

img

Công ty Cholimex thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông lần thứ I tổ chức ngày 30/06/2016 như sau:

  • Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (File đính kèm)
  • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (File đính kèm)