Tin tức

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 3.345.800 CP từ ngày 21/10/2022 đến ngày 19/11//2022.

19/10/2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 3.345.800 CP từ ngày 21/10/2022 đến ngày 19/11//2022. (Tải file đính kèm