Lịch sử phát triển

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) gọi tắt là Công ty Cholimex, tiền thân là doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư 100 % vốn điều lệ và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Những cột mốc, sự kiện tiêu biểu trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty:

Năm 1981

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Ủy ban nhân dân Quận 5 thành lập “Công ty Công tư hợp doanh xuất nhập khẩu trực dụng và chuyên ngành Quận 5” tên gọi tắt là “Công ty Cholimex” theo quyết định số 73/QĐ-UB ngày 15/4/1981 và Ủy ban nhân dân Quận 5 trực tiếp quản lý. Một mô hình hoạt động công ty cổ phần mang tính thử nghiệm đột phá của thành phố ra đời với sự tham gia góp vốn của nhà nước và tư nhân. Cholimex cũng là một trong những công ty kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp đầu tiên được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 1/5/1981

Công ty Cholimex thực hiện thương vụ xuất nhập khẩu đầu tiên qua thị trường Hồng Kông bằng phương thức hàng đổi hàng: Xuất khẩu 70 tấn đậu phụng và nhập khẩu 30 tấn nhựa PE, 30 tấn sợi, 10 tấn bột ngọt và 1 tấn phèn chua.

Năm 1983

Công ty Công tư hợp doanh xuất nhập khẩu trực dụng chuyên ngành quận 5 chuyển thành “Công ty Cung ứng hàng xuất khẩu quận 5”, tên gọi tắt vẫn giữ là “Công ty Cholimex” theo quyết định số 78/QĐ-UB ngày 2/6/1983 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân quận 5 trực tiếp quản lý.

Năm 1989

Công ty Cung ứng hàng xuất khẩu quận 5 chuyển thành "Liên hiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 5", tên gọi tắt vẫn giữ là “Công ty Cholimex” theo quyết định số 172/QĐ-UB ngày 7/4/1989 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân quận 5 trực tiếp quản lý.

Năm 1993

Liên hiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 5 chuyển thành doanh nghiệp nhà nước với tên gọi “Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)” tên gọi tắt được giữ nguyên là “Công ty Cholimex” theo quyết định số 21/QĐ-UB ngày 15/1/1993 và Ủy ban nhân dân quận 5 tiếp tục trực tiếp quản lý.

Năm 1997

Công ty Cholimex được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc tại huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn với quy mô  207 ha, theo quyết định số 81/TTg ngày 5/2/1997 và được tổ chức khởi công xây dựng vào ngày 30/4/1997, sự kiện này đã mở ra cho Cholimex nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển mới. Đến nay Khu công nghiệp Vĩnh Lộc đã thu hút được 110 nhà đầu tư bao gồm 33 doanh nghiệp nước ngoài với vốn đầu tư 54,536 triệu đô la Mỹ và 77 doanh nghiệp trong nước với vốn đầu tư 5.449 tỷ đồng, cung cấp việc làm cho gần 22.000 lao động.

Năm 2005

Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo quyết định số 145/2005/QĐ-UBND ngày 16/8/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và do Ủy ban nhân dân Thành phố trực tiếp quản lý, đồng thời là chủ sở hữu toàn bộ vốn điều lệ công ty.

Năm 2005 - 2007

Công ty Cholimex đã tiến hành thực hiện cổ phần hóa một số đơn vị hạch toán phụ thuộc chuyển thành công ty cổ phần gồm: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Chợ Lớn, Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex, Công ty cổ phần May Cholimex, Công ty cồ phần Cơ Điện tử và Tin học Cholimex, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex, đồng thời tiếp nhận Công ty Tanimex vào hệ thống.

Năm 2010 - 2014

Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) chuyển thành “Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)”, tên gọi tắt vẫn giữ là Công ty Cholimex theo Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con với cơ cấu 3 đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc, 01 công ty con và 11 Công ty liên kết có vốn đầu tư của Cholimex.

Năm 2015

+ Ngày 06/7/2015: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3302/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) làm doanh nghiệp thành viên của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thí điểm chức năng đại diện sở hữu vốn nhà nước.
+ Tháng 12/2015: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) đã hoàn tất việc xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa theo chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Ngày 31/12/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành  Quyết định số 7195/QĐ-UBND phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) thuộc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố (HFIC) thành công ty cổ phần.

Năm 2016 – đến nay

+ Ngày 04/3/2016: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) tổ chức bán cổ phần lần đầu ra cổ đông đại chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Ngày 30/6/2016: Công ty Cholimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX).
+ Ngày 15/7/2016: Công ty Cholimex nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần và chính thức chuyển thành “Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)”, và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Thành tích đã đạt được

Huân chương Lao động hạng ba theo quyết định số 640 QĐ/CTN ngày 24/12/1998

Huân chương  Lao động hạng nhì theo quyết định số 1065 QĐ/CTN ngày 03/10/2006

Huân chương  Lao động hạng nhất theo quyết định số 526 QĐ/CTN ngày 09/4/2011