Điều lệ và quy chế

Nội dungNgày ban hànhTải về
QĐ10 - Quyết định và Quy chế HĐQT
QĐ10 - Quyết định và Quy chế HĐQT (Tải file đính kèm
00:00 - 12/07/2018 icon down
CBTT sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ hai (Tải file đính kèm)
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi lần thứ nhất (Tải file đính kèm)
 
00:00 - 27/04/2018 icon down
CBTT sửa đổi, bổ sung các Quy chế
Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung - (Tải file đính kèm
Quy chế Quản lý tài chính sửa đổi, bổ sung - (Tải file đính kèm
00:00 - 28/11/2017 icon down
Quy chế Công bố thông tin
Quy chế Công bố thông tin (Tải file đính kèm tại đây
00:00 - 15/09/2017 icon down
QUY CHẾ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Quy chế Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)

00:00 - 07/11/2016 icon down
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX) 00:00 - 15/07/2016 icon down