ĐẦU TƯ

Đầu tư dự án

Hiện nay, Cholimex đang tìm đối tác hợp tác đầu tư để triển khai các dự án tại TP Hồ Chí Minh...

Xem thêm >>>

Đầu tư tài chính

Công ty Cholimex đã đầu tư vốn thành lập 11 doanh nghiệp...

Xem thêm >>>