ĐẦU TƯ dự án

Dự án đã đưa vào khai thác

Hiện nay, Cholimex đang tìm đối tác hợp tác đầu tư để triển khai các dự án tại TP Hồ Chí Minh...

Xem thêm >>>

Dự án đang triển khai

Công ty Cholimex đã đầu tư vốn thành lập 11 doanh nghiệp...

Xem thêm >>>