Đảng - đoàn thể

BCH Đảng bộ Công ty Cholimex

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cholimex nhiệm kỳ 2015-2020 (Quyết định chuẩn y số 183-QĐ/ĐUK ngày 01 tháng 7 năm 2015  của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố):

 1. Đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn, Bí thư Đảng ủy
 2. Đồng chí Huỳnh An Trung, Phó Bí thư Đảng ủy
 3. Đồng chí Võ Văn Thân, Ủy viên Ban Thường vụ
 4. Đồng chí Lưu Thanh Danh, Ủy viên Ban Thường vụ 
 5. Đồng chí Diệp Nam Hải, Ủy viên Ban Thường vụ
 6. Đồng chí Trần Thanh Bình, Đảng ủy viên
 7. Đồng chí Lê Nguyễn Hướng Dương, Đảng ủy viên
 8. Đồng chí Võ Văn Đầy, Đảng ủy viên
 9. Đồng chí Lê Thị Hồng Khoa, Đảng ủy viên
 10. Đồng chí Nguyễn Hoàng Lam, Đảng ủy viên
 11. Đồng chí Lê Trọng Lập, Đảng ủy viên
 12. Đồng chí Lê Ngọc Phượng, Đảng ủy viên
 13. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang, Đảng ủy viên
Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cholimex nhiệm kỳ 2015 – 2020.

BCH Đảng bộ Công ty Cholimex nhiệm kì 2010-2015

* Quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Công ty Cholimex:

- Ngày 11 tháng 6 năm 1982 Quận ủy Quận 5 ban hành Quyết định số 295/QĐ-QU về việc tách Chi bộ Ban Khai hoang sản xuất Quận 5, thành lập thêm Chi bộ Công ty Công tư hợp doanh xuất nhập khẩu trực dụng và chuyên ngành Quận 5 gọi tắt là “Chi bộ Công ty Cholimex”.

- Ngày 01 tháng 9 năm 1990 Chi bộ Liên hiệp sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Quận 5 được nâng thành Đảng bộ cơ sở Liên hiệp sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Quận 5 trực thuộc Quận ủy Quận 5.

- Quyết định Số 151/QĐ – QU ngày 10/11/1992 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 5: Đổi tên Đảng ủy cơ sở Liên hiệp Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Quận 5 trực thuộc Quận ủy Quận 5 thành ĐẢNG ỦY CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX), trực thuộc Quận ủy Quận 5.

- Quyết định Số 197 – QĐNS/TU ngày 18/7/2006 của Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM: Thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Công ty XNK và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX).

- Đảng bộ Công ty được chuyển giao về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thành phố theo Quyết định số 2235 – QĐ/TU ngày 21/6/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp thành phố; Quyết định số 2299 – QĐ/TU ngày 26/7/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên.

Được thành lập năm 1982, từ một chi bộ với 5 đảng viên; đến 2010 Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) đã có 234 đảng viên với 12 Chi, Đảng bộ trực thuộc (03 Đảng bộ bộ phận và 9 Chi bộ); Ban Chấp hành Đảng bộ có 17 đồng chí, Ban Thường vụ 4 đồng chí.

* Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ:

 1. Đ/c Trần Thị Thanh Nhàn – Bí thư
 2. Đ/c Huỳnh An Trung - Ủy viên Ban Thường vụ
 3. Đ/c Võ Văn Thân - Ủy viên Ban Thường vụ
 4. Dương Văn Hùng - Ủy viên Ban chấp hành
 5. Diệp Nam Hải - Ủy viên Ban chấp hành
 6. Nguyễn Thanh Trí - Ủy viên Ban chấp hành
 7. Lê Ngọc Phượng - Ủy viên Ban chấp hành
 8. Lê Trọng Lập - Ủy viên Ban chấp hành
 9. Lê Nguyễn Hướng Dương - Ủy viên Ban chấp hành
 10. Nguyễn Thị Phương Trang - Ủy viên Ban chấp hành
 11. Nguyễn Hoàng Lam - Ủy viên Ban chấp hành
 12. Lưu Thanh Danh - Ủy viên Ban chấp hành
 13. Nguyễn Xuân Đồng - Ủy viên Ban chấp hành
 14. Ngô Hạnh Liên - Ủy viên Ban chấp hành
 15. Hồ Đình Long - Ủy viên Ban chấp hành
BCH Đảng bộ Công ty Cholimex nhiệm kì 2010-2015

Công Đoàn Công ty Cholimex

Công đoàn Công ty Cholimex chính thức được thành lập từ năm 1983 (Từ năm 1983 đến 2007 trực thuộc LĐLĐ Quận 5; từ năm 2007 đến nay trực thuộc LĐLĐ thành phố).

Với chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi cho người lao động, trong 30 năm qua, Công đoàn Công ty Cholimex luôn tích cực phối hợp với chính quyền chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho ĐVCĐ – CNLĐ toàn hệ thống Công ty, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống .

Nhiều năm liền, Công đoàn Công ty Cholimex được Tổng Liên đoàn và LĐLĐ thành phố tặng danh hiệu “Đơn vị vững mạnh xuất sắc”, được Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh tặng danh hiệu “Tập thể xuất sắc”.

Hiện nay, công đoàn công ty có 6 công đoàn cơ sở thành viên với 1.962 đoàn viên công đoàn. Ban chấp hành công đoàn công ty có 9 đồng chí, Ban thường vụ có 3 đồng chí gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên thường vụ.

 • Chủ tịch: Lê Thị Nguyệt Hằng.
 • Phó chủ tịch: Phạm Thế Toàn.
 • Ủy viên thường vụ: Trần Thanh Kiếm.
BCH Công đoàn Công ty Cholimex

Đoàn Thanh Niên Công ty Cholimex

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) là Tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đoàn Khối doanh nghiệp Tp.Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX).

 Hiện nay, Đoàn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) có 6 cơ sở Đoàn trực thuộc với 300 Đoàn viên tập trung tại Văn phòng công ty, đơn vị trực thuộc, công ty con và các công ty liên kết.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CÔNG TY CHOLIMEX NHIỆM KỲ III (2014 - 2017)

Bí thư: Đ/c Nguyễn Hoàng Lam
Phó Bí thư: Đ/c Trương Ngọc Hoàng, Đ/c Diệp Minh Quốc

UV.BAN CHẤP HÀNH

 • Đ/c Lê Đức Anh
 • Đ/c Văn Thị Ngọc Bảo
 • Đ/c Phạm Đức Phương      
 • Đ/c Trương Minh Thông
 • Đ/c Phạm Thị Thanh Trang
 • Đ/c Phạm Thanh Xuân          

Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn công ty Cholimex

 1. Chi đoàn 2 – Văn phòng Công ty
 2. Chi đoàn 3 – Công ty CP Thực phẩm Cholimex
 3. Chi đoàn 4 – Công ty CP Thực phẩm Cholimex
 4. Chi đoàn 5 – Công ty CP Thực phẩm Cholimex
 5. Chi đoàn 9 – Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc
 6. Chi đoàn 11 – Công ty CP XNK và Đầu tư Tân Bình