Đại hội Đồng cổ đông

Nội dungNgày ban hànhTải về
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
+ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Tải file đính kèm)
+ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Tải file đính kèm)
00:00 - 16/04/2018 icon down
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Tải file đính kèm)
+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (tải file đính kèm)
+ Báo cáo tài chính năm 2017 (tải file đính kèm)
00:00 - 30/03/2018 icon down
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tải file đính kèm tại đây

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tải file đính kèm tại đây
08:52 - 25/04/2017 icon down
Điều chỉnh Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được điều chỉnh thay thế cho tài liệu đã công bố thông tin ngày 14/4/2017

Tải file đính kèm tại đây

17:08 - 20/04/2017 icon down
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 18:41 - 14/04/2017 icon down
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CP XNK VÀ ĐT CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Công ty Cholimex thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông lần thứ I tổ chức ngày 30/06/2016 như sau:

  • Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (File đính kèm)
  • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (File đính kèm)

10:27 - 06/07/2016 icon down
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) như sau:

  1. Thời gian:  08 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2016 (thứ năm)
  2. Địa điểm: Hội trường 2 (lầu 2), Trung tâm Hội nghị 272, số 272 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố.Hồ Chí Minh
  3. Thành phần dự họp: Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX).
  4. Tài liệu phục vụ Đại hội: đính kèm
  5. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (mẫu giấy ủy quyền đính kèm)
  6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về: nội dung, chương trình Đại hội; việc tự ứng cử, đề cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xin vui lòng gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 27/6/2016;

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 30/6/2016 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội: 

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)

                     Địa chỉ  :           631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

                     Điện thoại:       (08) 38 547 102 – (08) 38 558 576. Fax: (08) 38 555 682

                     (hoặc di động: Chị Thanh Xuân: 0908808636; Anh Lê Hưng: 0916255265)

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Thông báo mời dự đại hội không đến tay Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời và hân hạnh đón tiếp Quý cổ đông đến tham dự Đại hội.

00:00 - 20/06/2016 icon down