Tin tức

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông - Hồ Kim Trường

18/09/2019

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông - Hồ Kim Trường

THÔNG BÁO
(Về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông)


Căn cứ đơn cớ mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) của Ông Hồ Kim Trường;
Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:


Họ và tên cổ đông: Hồ Kim Trường
Số CCCD: 084049000021
Số cổ phần sở hữu: 20.000 cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào hoặc thông tin phản hồi, Công ty Cholimex sẽ xác nhận việc thất lạc và tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông trên theo đúng quy định.

Mọi chi tiết liên hệ:
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
Phòng Kế hoạch Đầu tư
Địa chỉ văn phòng: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 28) 38 54 71 02
Trân trọng thông báo./.