Tin tức

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thuế trong giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước và giải trình của Công ty

07/03/2019

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thuế trong giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước và giải trình của Công ty:

Quyết định số 5419/QĐ-CT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về Thuế (Tải File đính kèm tại đây

Công văn số 71/CHOLIMEX giải trình của Công ty (Tải File đính kèm tại đây

Công văn số 72/CHOLIMEX Công bố thông tin (Tải File đính kèm tại đây