Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 479.900 CP từ 28/10/2021 đến 10/11/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 479.900 CP từ 28/10/2021 đến 10/11/2021 (Tải file đính kèm). 
00:00 - 16/11/2021 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 479.900 CP từ 28-10-2021 đến 26-11-2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 479.900 CP từ 28/10/2021 đến 26/11/2021 (Tải file đính kèm). 
00:00 - 26/10/2021 icon down
Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông - Vũ Thế Anh

THÔNG BÁO

(Về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông)

        Căn cứ đơn cớ mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) của Ông Vũ Thế Anh;

        Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:

            Họ và tên cổ đông: Vũ Thế Anh

            Số CMND: 025726348 do Công an TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 12/12/2012

            Số cổ phần sở hữu: 5.000 cổ phần

        Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào hoặc thông tin phản hồi, Công ty Cholimex sẽ xác nhận việc thất lạc và tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông trên theo đúng quy định.

    Mọi chi tiết liên hệ:

        Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

        Phòng Kế hoạch Đầu tư

        Địa chỉ văn phòng: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

        Điện thoại: (84 28) 38 54 71 02

Trân trọng thông báo./.

00:00 - 08/10/2021 icon down
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên (Tải file đính kèm).
00:00 - 13/09/2021 icon down
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5 % trở lên
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên (Tải file đính kèm). 
00:00 - 31/08/2021 icon down
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên (Tải file đính kèm).
00:00 - 24/08/2021 icon down
Quyết định bổ nhiệm 7-2021

Quyết định bổ nhiệm 7-2021

00:00 - 16/08/2021 icon down
Quy chế Cty CHOLIMEX ban hành tháng 7-2021

Quy chế Cty CHOLIMEX ban hành tháng 7-2021

00:00 - 16/08/2021 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11,12,13 năm 2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11,12,13 năm 2021

00:00 - 30/07/2021 icon down
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021  (Tải file đính kèm
00:00 - 26/07/2021 icon down