Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021  (Tải file đính kèm
00:00 - 26/07/2021 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2021

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2021 (Tải file đính kèm

00:00 - 26/07/2021 icon down
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tải file đính kèm
00:00 - 09/07/2021 icon down
CBTT Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính 2021
CBTT Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 02/07/2021 icon down
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10 năm 2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10 năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 21/06/2021 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08,09 năm 2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08,09 năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 16/04/2021 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 năm 2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 14/04/2021 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05,06 năm 2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05,06 năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 24/03/2021 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-03-04 năm 2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-03-04 năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 18/03/2021 icon down
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020 (Tải file đính kèm)
00:00 - 30/01/2021 icon down