Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02 năm 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02 năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 22/03/2022 icon down
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX) - Thay đổi lần thứ 14

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX) - Thay đổi lần thứ 14 
(Tải file đính kèm tại đây

00:00 - 25/02/2022 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 6.239.100 CP từ 18/02/2022 đến 19/03/2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 6.239.100 CP từ 18/02/2022 đến 19/03/2022. (Tải file đính kèm

00:00 - 18/02/2022 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 1.360.900 CP từ 13/01/2022 đến 11/02/2022.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 1.360.900 CP từ 13/01/2022 đến 11/02/2022.(Tải file đính kèm
00:00 - 18/02/2022 icon down
Báo cáo tình hình quản tri Công ty năm 2021
Báo cáo tình hình quản tri Công ty năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 27/01/2022 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 năm 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 21/01/2022 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2021
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 21/01/2022 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 7.600.000 CP từ 13/01/2022 đến 11/02/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 7.600.000 CP từ 13/01/2022 đến 11/02/2022 (Tải file đính kèm).
00:00 - 10/01/2022 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 419.500 CP từ 04/11/2021 đến 03/12/2021.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 419.500 CP từ 04/11/2021 đến 03/12/2021 (Tải file đính kèm).
00:00 - 06/12/2021 icon down
Quy chế công bố thông tin
Quy chế công bố thông tin (Tải file đính kèm
00:00 - 19/11/2021 icon down