Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 18/01/2023 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2022.
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 13/01/2023 icon down
Nghị quyết hội đồng quản trị số 01 năm 2023
Nghị quyết hội đồng quản trị số 01 năm 2023 (Tải file đính kèm
00:00 - 06/01/2023 icon down
Công bố thông tin về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2022

Công bố thông tin về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2022

00:00 - 02/12/2022 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 0 CP từ ngày 21/10/2022 đến ngày 18/11/2022.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 0 CP từ ngày 21/10/2022 đến ngày 18/11/2022. (Tải file đính kèm
00:00 - 21/11/2022 icon down
CBTT quy chế CBTT năm 2021
CBTT quy chế CBTT năm 2021 (tải file đính kèm
00:00 - 03/11/2022 icon down
Nghị quyết hội đồng quản trị số 12 năm 2022
Nghị quyết hội đồng quản trị số 12 năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 02/11/2022 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 3.345.800 CP từ ngày 21/10/2022 đến ngày 19/11//2022.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đăng ký bán 3.345.800 CP từ ngày 21/10/2022 đến ngày 19/11//2022. (Tải file đính kèm
00:00 - 19/10/2022 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 0 CP từ ngày 15/09/2022 đến ngày 14/10/2022.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 0 CP từ ngày 15/09/2022 đến ngày 14/10/2022. (Tải file đính kèm
00:00 - 19/10/2022 icon down
Nghị quyết hội đồng quản trị số 08,09,10,11 năm 2022

Nghị quyết hội đồng quản trị số 08,09,10,11 năm 2022 (Tải file đính kèm

00:00 - 18/10/2022 icon down