Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Tải File đính kèm tại đây.

16:05 - 12/05/2017 icon down
Giải trình Báo cáo tài chính năm 2016

Giải trình Báo cáo tài chính năm 2016

Tải File đính kèm tại đây.

13:39 - 11/05/2017 icon down
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX) 00:00 - 08/05/2017 icon down
Văn bản chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017 19:46 - 17/04/2017 icon down
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 13:38 - 27/03/2017 icon down
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan 15:31 - 22/03/2017 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan 10:00 - 09/03/2017 icon down
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG UPCOM

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-SGDHN ngày 22/02/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn;

Căn cứ Thông báo số 223/TB-SGDHN ngày 22/02/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Xuất nhập nhập và Đầu tư Chợ Lớn

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

- Quyết định số 132/QĐ-SGDHN ngày 22/02/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (xem tại đây)

- Thông báo số 223/TB-SGDHN ngày 22/02/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Xuất nhập nhập và Đầu tư Chợ Lớn (xem tại đây)

- Bản công bố thông tin được cung cấp tại website Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (www.hnx.vn) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (xem tại đây)

- Quý cổ đông chưa lưu ký vui lòng thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu CLX trước khi giao dịch tại các thành viên lưu ký của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trân trọng thông báo.
10:00 - 23/02/2017 icon down
Thông báo Vv thay đổi và bổ sung thông tin chi nhánh công ty

THÔNG BÁO

V/v thay đổi và bổ sung thông tin chi nhánh công ty

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn xin trân trọng thông báo các thông tin thay đổi và bổ sung cho chi nhánh công ty kể từ ngày 20/01/2017 như sau:

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin thay đổi

và bổ sung

- Tên chi nhánh:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN – TRUNG TÂM GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHỢ LỚN (C.B.C)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN – TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CHOLIMEX

- Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài:

BRANCH OF CHO LON INVESTMENT AND IMPORT EXPORT COPORATION – CHOLIMEX TRADING CENTER

- Tên chi nhánh viết tắt:

TRUNG TÂM CTC

(Đính kèm Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh)

Xin trân trọng thông báo.

15:20 - 16/02/2017 icon down
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Công văn số 18064/VSD-ĐK V/v Đăng ký, lưu ký cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

12:17 - 22/12/2016 icon down