Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thuế trong giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước và giải trình của Công ty

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thuế trong giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước và giải trình của Công ty:

Quyết định số 5419/QĐ-CT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về Thuế (Tải File đính kèm tại đây

Công văn số 71/CHOLIMEX giải trình của Công ty (Tải File đính kèm tại đây

Công văn số 72/CHOLIMEX Công bố thông tin (Tải File đính kèm tại đây

00:00 - 07/03/2019 icon down
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Tải file đính kèm
00:00 - 01/03/2019 icon down
Văn bản chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019

Văn bản chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019

Công văn số 302/UBCKNN-GSĐC của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (Tải file đính kèm

00:00 - 26/02/2019 icon down
Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 (Tải file đính kèm

 

00:00 - 09/01/2019 icon down
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2018
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2018 (Tải file đính kèm
00:00 - 18/12/2018 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP từ 22/11 đến 21/12
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP từ 22/11 đến 21/12 (Tải file đính kèm
00:00 - 20/11/2018 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã mua 4.100 CP
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã mua 4.100 CP (Tải file đính kèm
00:00 - 20/11/2018 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP từ 18/10 đến 16/11
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP từ 18/10 đến 16/11 (Tải file đính kèm
00:00 - 15/10/2018 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã mua 2.500 CP
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã mua 2.500 CP (Tải file đính kèm)  
00:00 - 15/10/2018 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP từ 12/9 đến 11/10
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP từ 12/9 đến 11/10 (Tải file đính kèm
00:00 - 10/09/2018 icon down