Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
CBTT Thông báo chi trả cổ tức còn lại của năm 2019

CBTT Thông báo chi trả cổ tức còn lại của năm 2019

Thông báo 172-TB-CHOLIIMEX Chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 (Tải file đính kèm)  

Mẫu đề nghị chuyển khoản cổ tức còn lại năm 2019 (Tải file đính kèm)

00:00 - 06/08/2020 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước - cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2020
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2020 (Tải file đính kèm)  
00:00 - 28/07/2020 icon down
Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2019
Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2019 (Tải đính kèm).
00:00 - 10/07/2020 icon down
Hợp đồng soát xét và kiểm toán niên độ tài chính 2020
Hợp đồng soát xét và kiểm toán niên độ tài chính 2020 (Tải File đính kèm
00:00 - 07/07/2020 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11,12
+ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11 (Tải file đính kèm)
+ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12 (Tải file đính kèm)  
00:00 - 04/07/2020 icon down
Giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN năm 2020
Giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN năm 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 26/06/2020 icon down
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

(Tải File đính kèm tại đây.

00:00 - 11/06/2020 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09
 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09 (Tải file đính kèm)  
00:00 - 18/05/2020 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06, 07, 08
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06, 07, 08 (Tải file đính kèm
00:00 - 24/04/2020 icon down
CBTT chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
CBTT chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 24/04/2020 icon down