Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
Giải trình chậm công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2022
Giải trình chậm công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 13/05/2023 icon down
Điều lệ và Quy chế - Sửa đổi tháng 4/2023

Điều lệ và Quy chế - Sửa đổi tháng 4/2023 

  1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sửa đổi lần thứ tư). (Tải file đính kèm
  2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sửa đổi lần thứ ba). (Tải file đính kèm
  3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sửa đổi lần thứ nhất). (Tải file đính kèm
00:00 - 22/04/2023 icon down
CBTT Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
CBTT Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị (Tải file đính kèm
00:00 - 15/04/2023 icon down
Nghị quyết hội đồng quản trị số 02 năm 2023
Nghị quyết hội đồng quản trị số 02 năm 2023 (Tải file đính kèm
00:00 - 18/03/2023 icon down
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 18/01/2023 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2022.
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 13/01/2023 icon down
Nghị quyết hội đồng quản trị số 01 năm 2023
Nghị quyết hội đồng quản trị số 01 năm 2023 (Tải file đính kèm
00:00 - 06/01/2023 icon down
Công bố thông tin về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2022

Công bố thông tin về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2022

00:00 - 02/12/2022 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 0 CP từ ngày 21/10/2022 đến ngày 18/11/2022.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Đã bán 0 CP từ ngày 21/10/2022 đến ngày 18/11/2022. (Tải file đính kèm
00:00 - 21/11/2022 icon down
CBTT quy chế CBTT năm 2021
CBTT quy chế CBTT năm 2021 (tải file đính kèm
00:00 - 03/11/2022 icon down