Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2018
Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2018 (Tải file đính kèm
00:00 - 30/07/2018 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Đã mua 58.013 CP
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Đã mua 58.013 CP  (Tải file đính kèm
00:00 - 25/07/2018 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã bán 58.013 CP
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã bán 58.013 CP  (Tải file đính kèm
00:00 - 25/07/2018 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP từ 26/7 đến 24/8
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký mua 200.000 CP (Tải file đính kèm)
00:00 - 24/07/2018 icon down
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã mua 12.900 CP
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đã mua 12.900 CP (Tải file đính kèm
00:00 - 24/07/2018 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Đăng ký mua 58.013 CP
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Đăng ký mua 58.013 CP (Tải file đính kèm
00:00 - 19/07/2018 icon down
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký bán 58.013 CP
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Đăng ký bán 58.013 CP (Tải file đính kèm
00:00 - 19/07/2018 icon down
Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

 

THÔNG BÁO

(Về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông)

        Căn cứ đơn cớ mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) của Ông Nguyễn Công Phương;

        Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:

            Họ và tên cổ đông: Nguyễn Công Phương

            Số CMND: 022774993

            Số cổ phần sở hữu: 1.300 cổ phần

        Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào hoặc thông tin phản hồi, Công ty Cholimex sẽ xác nhận việc thất lạc và tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông trên theo đúng quy định.

    Mọi chi tiết liên hệ:

        Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

        Phòng Kế hoạch Đầu tư

        Địa chỉ văn phòng: 1368 Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

        Điện thoại: (84 28) 38 54 71 02

Trân trọng thông báo./.

00:00 - 18/07/2018 icon down
Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018
Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 (Tải file đính kèm
00:00 - 11/07/2018 icon down
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm
00:00 - 03/07/2018 icon down