Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 (Tải file đính kèm
00:00 - 27/07/2023 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2023
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2023 (Tải file đính kèm
00:00 - 24/07/2023 icon down
Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023

Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 

Công văn số 152/CBTT - CHOLIMEX công bố thông tin hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 (Tải file đính kèm

00:00 - 30/06/2023 icon down
Thông báo thay đổi nhân sự
Thông báo thay đổi nhân sự (Tải file đính kèm
00:00 - 16/06/2023 icon down
Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2022

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2022 (Tải file đính kèm

Mẫu đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản (Tải file đính kèm

00:00 - 16/06/2023 icon down
Nghị quyết HĐQT số 03,04,05,06 năm 2023 và Quyết định của HĐQT số 07, 08 năm 2023
Nghị quyết HĐQT số 03,04,05,06 năm 2023 và Quyết định của HĐQT số 07, 08 năm 2023 (Tải file đính kèm
00:00 - 16/06/2023 icon down
Giải trình chậm công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2022
Giải trình chậm công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2022 (Tải file đính kèm
00:00 - 13/05/2023 icon down
Điều lệ và Quy chế - Sửa đổi tháng 4/2023

Điều lệ và Quy chế - Sửa đổi tháng 4/2023 

  1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sửa đổi lần thứ tư). (Tải file đính kèm
  2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sửa đổi lần thứ ba). (Tải file đính kèm
  3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (sửa đổi lần thứ nhất). (Tải file đính kèm
00:00 - 22/04/2023 icon down
CBTT Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
CBTT Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị (Tải file đính kèm
00:00 - 15/04/2023 icon down
Nghị quyết hội đồng quản trị số 02 năm 2023
Nghị quyết hội đồng quản trị số 02 năm 2023 (Tải file đính kèm
00:00 - 18/03/2023 icon down