Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
Giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN năm 2020
Giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN năm 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 26/06/2020 icon down
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

(Tải File đính kèm tại đây.

00:00 - 11/06/2020 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09
 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09 (Tải file đính kèm)  
00:00 - 18/05/2020 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06, 07, 08
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06, 07, 08 (Tải file đính kèm
00:00 - 24/04/2020 icon down
CBTT chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
CBTT chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 24/04/2020 icon down
Công bố thông tin chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công bố thông tin chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 23/04/2020 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-NQ-CHOLIMEX-HĐQT và 05-NQ-CHOLIMEX-TTHĐQT

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05-NQ-CHOLIMEX-TTHĐQT (Tải file đính kèm

 

00:00 - 31/03/2020 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-NQ-CHOLIMEX-HĐQT
 + Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm
00:00 - 31/03/2020 icon down
Công bố thông tin Công văn số 1246/UBCK-GSĐC chấp nhận gia hạn công bố thông tin BCTC năm 2020

Công bố thông tin Công văn số 1246/UBCK-GSĐC chấp nhận gia hạn công bố thông tin BCTC năm 2020 (Tải File đính kèm)

00:00 - 23/03/2020 icon down
Công bố thông tin Bản án số 133/2020/KDTM-ST ngày 04/02/2020

Công bố thông tin: Bản án số 133/2020/KDTM-ST ngày 04/02/2020 (Tải file đính kèm)

00:00 - 23/03/2020 icon down