Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10 năm 2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10 năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 21/06/2021 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08,09 năm 2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08,09 năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 16/04/2021 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 năm 2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 14/04/2021 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05,06 năm 2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05,06 năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 24/03/2021 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-03-04 năm 2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-03-04 năm 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 18/03/2021 icon down
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020 (Tải file đính kèm)
00:00 - 30/01/2021 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-2021(Tải file đính kèm
00:00 - 26/01/2021 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2020
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 26/01/2021 icon down
Thông báo đấu thầu

Hiện tại, Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm định giá cho gói thầu: Thẩm định giá trị tài sản của Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc (gồm các khoản chi phí đền bù, chi phí san nền, chi phí trước hoạt động và chi phí vốn hóa lãi vay của Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc). Quý đơn vị, đối tác có nhu cầu tìm hiểu, tham gia dự thầu gói thầu nêu trên vui lòng tham thảo Thông báo mời thầu (đính kèm thông báo) và truy cập trang web Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn/) để tải HSMT và tham dự thầu.

Link THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU 

00:00 - 22/01/2021 icon down
CBTT Thông báo chi trả cổ tức còn lại của năm 2019

CBTT Thông báo chi trả cổ tức còn lại của năm 2019

Thông báo 172-TB-CHOLIIMEX Chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 (Tải file đính kèm)  

Mẫu đề nghị chuyển khoản cổ tức còn lại năm 2019 (Tải file đính kèm)

00:00 - 06/08/2020 icon down