Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên (Tải file đính kèm).
00:00 - 13/09/2021 icon down
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5 % trở lên
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên (Tải file đính kèm). 
00:00 - 31/08/2021 icon down
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên (Tải file đính kèm).
00:00 - 24/08/2021 icon down
Quyết định bổ nhiệm 7-2021

Quyết định bổ nhiệm 7-2021

00:00 - 16/08/2021 icon down
Quy chế Cty CHOLIMEX ban hành tháng 7-2020

Quy chế Cty CHOLIMEX ban hành tháng 7-2020

00:00 - 16/08/2021 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11,12,13 năm 2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11,12,13 năm 2021

00:00 - 30/07/2021 icon down
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021  (Tải file đính kèm
00:00 - 26/07/2021 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2021

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2021 (Tải file đính kèm

00:00 - 26/07/2021 icon down
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tải file đính kèm
00:00 - 09/07/2021 icon down
CBTT Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính 2021
CBTT Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính 2021 (Tải file đính kèm
00:00 - 02/07/2021 icon down