Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
CLX - Hợp đồng kiểm toán niên độ tài chính 2019

CLX - Hợp đồng kiểm toán niên độ tài chính 2019

Công văn số 205-CBTT-CHOLIMEX Hợp đồng kiểm toán niên độ tài chính năm 2019 (Tải File đính kèm

00:00 - 12/07/2019 icon down
Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị 7-2019

Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị 

  • Nghị quyết số 12/NQ-CHOLIMEX-HĐQT về việc chọn công ty kiểm toán cho niên độ 2019 (Tải File đính kèm
  • Nghị quyết số 14/NQ-CHOLIMEX-HĐQT về việc xử lý nợ phải thu khó đòi (Tải File đính kèm
  • Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm)
00:00 - 08/07/2019 icon down
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Xem file đính kèm
00:00 - 08/05/2019 icon down
Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông - Lê Minh Trí

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông - Lê Minh Trí

THÔNG BÁO

(Về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông)

        Căn cứ đơn cớ mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) của Ông Lê Minh Trí;

        Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:

            Họ và tên cổ đông: Lê Minh Trí

            Số CCCD: 082081000245

            Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần

        Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào hoặc thông tin phản hồi, Công ty Cholimex sẽ xác nhận việc thất lạc và tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông trên theo đúng quy định.

    Mọi chi tiết liên hệ:

        Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

        Phòng Kế hoạch Đầu tư

        Địa chỉ văn phòng: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

        Điện thoại: (84 28) 38 54 71 02

Trân trọng thông báo./.

00:00 - 18/04/2019 icon down
Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

+ Thông báo mời tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (tải file đính kèm)

+ Báo cáo tài chính năm 2018  (tải file đính kèm)
00:00 - 28/03/2019 icon down
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thuế trong giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước và giải trình của Công ty

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thuế trong giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước và giải trình của Công ty:

Quyết định số 5419/QĐ-CT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về Thuế (Tải File đính kèm tại đây

Công văn số 71/CHOLIMEX giải trình của Công ty (Tải File đính kèm tại đây

Công văn số 72/CHOLIMEX Công bố thông tin (Tải File đính kèm tại đây

00:00 - 07/03/2019 icon down
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Tải file đính kèm
00:00 - 01/03/2019 icon down
Văn bản chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019

Văn bản chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019

Công văn số 302/UBCKNN-GSĐC của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (Tải file đính kèm

00:00 - 26/02/2019 icon down
Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 (Tải file đính kèm

 

00:00 - 09/01/2019 icon down
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2018
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2018 (Tải file đính kèm
00:00 - 18/12/2018 icon down