Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-NQ-CHOLIMEX-HĐQT và 05-NQ-CHOLIMEX-TTHĐQT

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05-NQ-CHOLIMEX-TTHĐQT (Tải file đính kèm

 

00:00 - 31/03/2020 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-NQ-CHOLIMEX-HĐQT
 + Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm
00:00 - 31/03/2020 icon down
Công bố thông tin Công văn số 1246/UBCK-GSĐC chấp nhận gia hạn công bố thông tin BCTC năm 2020

Công bố thông tin Công văn số 1246/UBCK-GSĐC chấp nhận gia hạn công bố thông tin BCTC năm 2020 (Tải File đính kèm)

00:00 - 23/03/2020 icon down
Công bố thông tin Bản án số 133/2020/KDTM-ST ngày 04/02/2020

Công bố thông tin: Bản án số 133/2020/KDTM-ST ngày 04/02/2020 (Tải file đính kèm)

00:00 - 23/03/2020 icon down
Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông - Bà Giao Thị Yến

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông - Bà Giao Thị Yến

THÔNG BÁO

(Về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông)

        Căn cứ đơn cớ mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) của Bà Giao Thị Yến;

        Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:

            Họ và tên cổ đông: Giao Thị Yến

            Số CCCD: 051155000059

            Số cổ phần sở hữu: 10.000 cổ phần

        Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào hoặc thông tin phản hồi, Công ty Cholimex sẽ xác nhận việc thất lạc và tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông trên theo đúng quy định.

    Mọi chi tiết liên hệ:

        Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

        Phòng Kế hoạch Đầu tư

        Địa chỉ văn phòng: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

        Điện thoại: (84 28) 38 54 71 02

Trân trọng thông báo./.

00:00 - 09/03/2020 icon down
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Tải file đính kèm
00:00 - 02/03/2020 icon down
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-CHOLIMEX-HĐQT
 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm)  
 
00:00 - 25/02/2020 icon down
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2019
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2019 (Tải file đính kèm
00:00 - 20/01/2020 icon down
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2019

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2019 (Tải file đính kèm

Mẫu đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản (Tải file đính kèm

00:00 - 16/12/2019 icon down
Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2019
Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 (Tải đính kèm).
00:00 - 09/12/2019 icon down