Công bố thông tin

Nội dungNgày ban hànhTải về
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2019
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2019 (Tải file đính kèm
00:00 - 20/01/2020 icon down
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2019

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2019 (Tải file đính kèm

Mẫu đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản (Tải file đính kèm

00:00 - 16/12/2019 icon down
Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2019
Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 (Tải đính kèm).
00:00 - 09/12/2019 icon down
Công bố thông tin nghị quyết 20 và 21 của Hội đồng Quản trị
+ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm
+ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm)  
 
00:00 - 05/12/2019 icon down
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tải file đính kèm)  
Công bố thông tin quyết định xử phạt của cơ quan thuế (tải file đính kèm)  
00:00 - 29/10/2019 icon down
Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông - Hồ Kim Trường

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông - Hồ Kim Trường

THÔNG BÁO
(Về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông)


Căn cứ đơn cớ mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) của Ông Hồ Kim Trường;
Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:


Họ và tên cổ đông: Hồ Kim Trường
Số CCCD: 084049000021
Số cổ phần sở hữu: 20.000 cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào hoặc thông tin phản hồi, Công ty Cholimex sẽ xác nhận việc thất lạc và tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông trên theo đúng quy định.

Mọi chi tiết liên hệ:
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
Phòng Kế hoạch Đầu tư
Địa chỉ văn phòng: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 28) 38 54 71 02
Trân trọng thông báo./.

00:00 - 18/09/2019 icon down
CLX - Hợp đồng kiểm toán niên độ tài chính 2019

CLX - Hợp đồng kiểm toán niên độ tài chính 2019

Công văn số 205-CBTT-CHOLIMEX Hợp đồng kiểm toán niên độ tài chính năm 2019 (Tải File đính kèm

00:00 - 12/07/2019 icon down
Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị 7-2019

Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị 

  • Nghị quyết số 12/NQ-CHOLIMEX-HĐQT về việc chọn công ty kiểm toán cho niên độ 2019 (Tải File đính kèm
  • Nghị quyết số 14/NQ-CHOLIMEX-HĐQT về việc xử lý nợ phải thu khó đòi (Tải File đính kèm
  • Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (Tải file đính kèm)
00:00 - 08/07/2019 icon down
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Xem file đính kèm
00:00 - 08/05/2019 icon down
Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông - Lê Minh Trí

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông - Lê Minh Trí

THÔNG BÁO

(Về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông)

        Căn cứ đơn cớ mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) của Ông Lê Minh Trí;

        Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:

            Họ và tên cổ đông: Lê Minh Trí

            Số CCCD: 082081000245

            Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần

        Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào hoặc thông tin phản hồi, Công ty Cholimex sẽ xác nhận việc thất lạc và tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông trên theo đúng quy định.

    Mọi chi tiết liên hệ:

        Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

        Phòng Kế hoạch Đầu tư

        Địa chỉ văn phòng: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

        Điện thoại: (84 28) 38 54 71 02

Trân trọng thông báo./.

00:00 - 18/04/2019 icon down