Sự kiện

THÔNG TIN TIẾN ĐỘ CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

15/06/2015

img

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố theo Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014  về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà  nước Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), sau một năm thực hiện, Công ty Cholimex đã hoàn thành  các bước chuẩn bị hồ sơ tài liệu; kiểm kê xử lý những vấn đề tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp song song với việc  xây dựng Phương án cổ phần hóa và thực hiện giải quyết các chính sách, chế độ cho người lao động theo luật định.

Hiện nay, Công ty đang tập trung các bước công việc trọng tâm tiếp theo để thực hiện đúng tiến độ cổ phần hóa Công ty như: Tháng 6 năm 2015 Công ty sẽ hoàn thành xong hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp thông qua Ban chỉ đạo cổ phần hóa và trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ban hành quyết định công bố giá trị doanh nghiệp. Sau đó, Công ty sẽ hoàn chỉnh Phương án cổ phần hóa trình Ủy ban nhân dân Thành Phố phê duyệt vào tháng 8 năm 2015. Thực hiện tổ chức bán cổ phần lần đầu (IPO) theo Phương án cổ phần hóa được phê duyệt, dự kiến vào tháng 9,10 năm 2015. Sau IPO, Công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp vào tháng 10,11 năm 2015. Bước cuối cùng là tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần, dự kiến vào tháng 11,12 năm 2015.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

ĐÀO XUÂN ĐỨC