Sự kiện

Thông báo đấu thầu

22/01/2021

Hiện tại, Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm định giá cho gói thầu: Thẩm định giá trị tài sản của Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc (gồm các khoản chi phí đền bù, chi phí san nền, chi phí trước hoạt động và chi phí vốn hóa lãi vay của Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc). Quý đơn vị, đối tác có nhu cầu tìm hiểu, tham gia dự thầu gói thầu nêu trên vui lòng tham thảo Thông báo mời thầu (đính kèm thông báo) và truy cập trang web Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn/) để tải HSMT và tham dự thầu.

Link THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU