Sự kiện

CHOLIMEX: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA

03/09/2014

img

Theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ,Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) sẽ cổ phần hóa trong năm 2015. Sau khi thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Công ty Cholimex đã ký hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam (SIVC) để tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp.

Trong tháng 7/2014 Công ty Cholimex đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập kế hoạch tổ chức thực hiện đo vẽ hiện trạng các công trình xây dựng, các tài sản thuộc Cholimex quản lý. Tính thời điểm hiện tại, sau gần 2 tháng thực hiện khối lượng tài sản cần đo vẽ hiện trạng đã thực hiện xong. Định hướng thực hiện trong tháng 9, Công ty Cholimex tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá lại giá trị tài sản, kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Riêng Công ty mẹ công tác xử lý các khoản công nợ với đối tác đang gấp rút giải quyết trong thời gian này để cùng với bộ phận khác xác định giá trị tài sản doanh nghiệp đúng theo tiến độ mà Cholimex đã cam kết với chủ sở hữu.

Song song với việc xác định giá trị tài sản doanh nghiệp, lãnh đạo Công ty Cholimex cũng rất chú trọng công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu. Trong thời gian vừa qua, một số nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm và tìm hiểu về Cholimex và đã được lãnh đạo Công ty Cholimex trực tiếp trao đổi, giới thiệu ưu thế và chiến lược của Công ty sau khi cổ phần hóa nhằm giúp họ có thêm thông tin để quyết định việc đầu tư vào Công ty khi cổ phần hóa vào quý 3/2015.

Phòng Kinh doanh – Thị trường