Tin tức

Giải trình về ý kiến ngoại trừ trong báo cáo soát xét bán niên năm 2017

12/09/2017

Giải trình về ý kiến ngoại trừ trong báo cáo soát xét bán niên năm 2017 (Tải file đính kèm tại đây)