Tin tức

Điều chỉnh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quí 1 năm 2021

13/05/2021

Điều chỉnh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quí 1 năm 2021

  • Công văn số 109/CBTT-CHOLIMEX ngày 12 tháng 5 năm 2021 về việc công bố thông tin điều chỉnh báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quí 1 năm 2021 (Tải file đính kèm)   
  • Công văn số 110/CBTT-CHOLIMEX ngày 12 tháng 5 năm 2021 về việc giải trình nội dung điều chỉnh báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quí 1 năm 2020 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính riêng Quí 1 năm 2021 điều chỉnh (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 1 năm 2021 điều chỉnh (Tải file đính kèm