Tin tức

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

28/10/2023

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 

Công văn số 230/CBTT - CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2023. (Tải file đính kèm
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023 (Tải file đính kèm
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 (Tải file đính kèm