Tin tức

CLX - Công bố thông tin BCTC quý 3 năm 2019

29/10/2019

CLX -  Công bố thông tin BCTC quý 3 năm 2019

Công văn số 300/CBTT-CHOLIMEX Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 (Tải file đính kèm)  

Công văn số 298/CHOLIMEX-TCKT Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3-2019 so với Quý 3-2018 (Tải file đính kèm
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019 (Tải file đính kèm
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 (Tải file đính kèm