Tin tức

CLX - Công bố thông tin BCTC quý 3-2018

29/10/2018

CLX - Công bố thông tin BCTC quý 3-2018

Công văn 291/CHOLIMEX công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2018 (Tải file đính kèm

Công văn 292/CHOLIMEX giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2018 (Tải file đính kèm

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2018 (Tải file đính kèm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018 (Tải file đính kèm