Tin tức

CLX - Công bố thông tin BCTC Quý 2 năm 2019

29/07/2019

CLX -  Công bố thông tin BCTC quý 2 năm 2019

  • Công văn số 221/CHOLIMEX Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2019 (Tải file đính kèm)  
  • Công văn số 224/CHOLIMEX Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2019 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2019 (Tải file đính kèm
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019 (Tải file đính kèm