Tin tức

CLX - Công bố thông tin BCTC quý 2-2018

30/07/2018

CLX - Công bố thông tin BCTC quý 2-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2018 (Tải file đính kèm

Báo cáo tài chính riêng Quý 2-2018 (Tải file đính kèm)

Công văn CV210 - Công bố thông tin (Tải file đính kèm)

Công văn CV211 - Giải trình lợi nhuận (Tải file đính kèm)