Tin tức

CBTT báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3-2020

29/10/2020

CBTT báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3-2020

BCTC hợp nhất Quý 3-2020 (Tải file đính kèm)  
BCTC riêng Quý 3-2020 (Tải file đính kèm
Công văn 226 Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3-2020 (Tải file đính kèm
Công văn 227 Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3-2020 so với Quý 3-2019 (Tải file đính kèm)