Tin tức

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

30/01/2018

+  Văn bản số 29/CBTT-CHOLIMEX V/v Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 - (Tải file đính kèm)
+ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 - (Tải file đính kèm)
+ Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017 - (Tải file đính kèm)
+ Văn bản số 28/CHOLIMEX-TCKT V/v Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC quý 4 năm 2017 - (Tải file đính kèm)