Báo cáo tài chính

Nội dungNgày ban hànhTải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC quý 3 năm 2017
Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC quý 3 năm 2017 - (Tải file đính kèm
00:00 - 30/10/2017 icon down
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017
+ Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 - (Tải file đính kèm)
+ Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 - (Tải file đính kèm)
00:00 - 27/10/2017 icon down
Giải trình về ý kiến ngoại trừ trong báo cáo soát xét bán niên năm 2017
Giải trình về ý kiến ngoại trừ trong báo cáo soát xét bán niên năm 2017 (Tải file đính kèm tại đây)  
00:00 - 12/09/2017 icon down
Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017
Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 (Tải file đính kèm tại đây)  
00:00 - 30/08/2017 icon down
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Tài liệu Công bố thông tin:
1. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (Tải file đính kèm tại đây) 
2. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017_Hợp nhất (Tải file đính kèm tại đây) 
00:00 - 29/08/2017 icon down
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017
+ Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 - (Tải file đính kèm tại đây
+ Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 - (Tải file đính kèm tại đây
00:00 - 30/07/2017 icon down
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017
- Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 - Tải file đính kèm
- Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2017 - Tải file đính kèm

15:42 - 29/04/2017 icon down
Công bố thông tin điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2016 17:00 - 20/04/2017 icon down
Báo cáo tài chính năm 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

 Báo cáo tài chính năm 2016 (Tải file đính kèm)   

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (Tải file đính kèm)  

00:00 - 31/03/2017 icon down
Báo cáo tài chính quý 4-2016

Báo cáo tài chính Quý 4/2016 (Tải file đính kèm)

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2016 (Tải file đính kèm)

13:43 - 02/02/2017 icon down