Báo cáo tài chính

Nội dungNgày ban hànhTải về
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017
+ Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 - (Tải file đính kèm tại đây
+ Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 - (Tải file đính kèm tại đây
00:00 - 30/07/2017 icon down
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017
- Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 - Tải file đính kèm
- Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2017 - Tải file đính kèm

15:42 - 29/04/2017 icon down
Công bố thông tin điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2016 17:00 - 20/04/2017 icon down
Báo cáo tài chính năm 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

 Báo cáo tài chính năm 2016 (Tải file đính kèm)   

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (Tải file đính kèm)  

00:00 - 31/03/2017 icon down
Báo cáo tài chính quý 4-2016

Báo cáo tài chính Quý 4/2016 (Tải file đính kèm)

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2016 (Tải file đính kèm)

13:43 - 02/02/2017 icon down
Xin gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4-2016

Xin gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4/2016

17:12 - 20/01/2017 icon down