Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

ba-tran-thi-thanh-nhan
Bà Trần Thị Thanh Nhàn

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

plus
ong-bui-tuan-ngoc
Ông Bùi Tuấn Ngọc

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

plus
ong-huynh-an-trung1
Ông Huỳnh An Trung

Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc

plus
ong-vo-van-than
Ông Võ Văn Thân

Thành viên HĐQT / Phó Tổng Giám đốc 

plus
ba-hoang-thi-hong-nhung
BÀ HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG

Thành viên Hội đồng Quản trị

plus
ong-le-duy-hiep
Ông Lê Duy Hiệp

Thành viên Hội đồng Quản trị

plus
ong-bui-minh-tuan
Ông Bùi Minh Tuấn

Thành viên Hội đồng Quản trị

plus

Ban điều hành

ong-huynh-an-trung1
Ông Huỳnh An Trung

Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc

plus
ong-vo-van-than
Ông Võ Văn Thân

Thành viên HĐQT / Phó Tổng Giám đốc 

plus
ong-luu-thanh-danh
Ông Lưu Thanh Danh

Phó Tổng Giám đốc

plus
ong-diep-nam-hai
ÔNG DIỆP NAM HẢI

Phó Tổng Giám đốc

plus
vo-van-day
Ông Võ Văn Đầy

Kế toán trưởng

plus

Ban kiểm soát

ba-le-thi-nguyet-hang
Bà Lê Thị Nguyệt Hằng

Trưởng Ban kiểm soát

plus
ong-le-van-hung
Ông Lê Văn Hùng

Thành viên Ban kiểm soát

plus
ba-phan-quynh-anh
Bà Phan Quỳnh Anh

Thành viên Ban kiểm soát

plus