Party - Unions

BCH Đảng bộ Công ty Cholimex

 

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

 

* Quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Công ty Cholimex:

- Ngày 11 tháng 6 năm 1982 “Chi bộ Công ty Cholimex” thành lập theo Quyết định số 295/QĐ-QU của Quận ủy Quận 5;

- Ngày 01 tháng 9 năm 1990 Chi bộ được nâng thành Đảng bộ cơ sở Liên hiệp Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Quận 5 trực thuộc Quận ủy Quận 5.

- Đổi tên Đảng ủy cơ sở Liên hiệp Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Quận 5 thành ĐẢNG ỦY CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX) theo Quyết định Số 151/QĐ – QU ngày 10/11/1992 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 5;

- Ngày 18/7/2006 là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh theo Quyết định Số 197 – QĐNS/TU ngày 18/7/2006 của Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM

- Ngày 21/6/2013, Đảng bộ Công ty được chuyển giao về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thành phố theo Quyết định số 2235 – QĐ/TU ngày 21/6/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Ngày 15/8/2016, đổi tên Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn thành Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn theo Quyết định số 57-QĐ/ĐUK ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố.

Hiện nay, Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) đã có hơn 180 đảng viên với 3 Đảng bộ bộ phận và 4 Chi bộ trực thuộc; Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí.

 

* DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

 

1.     Đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn, Bí thư Đảng ủy

2.     Đồng chí Huỳnh An Trung, Phó Bí thư Đảng ủy

3.     Đồng chí Lưu Thanh Danh, Ủy viên Ban Thường vụ

4.     Đồng chí Diệp Nam Hải, Ủy viên Ban Thường vụ 

5.     Đồng chí Võ Văn Thân, Ủy viên Ban Thường vụ

6.     Đồng chí Trần Thanh Bình, Đảng ủy viên

7.     Đồng chí Lê Nguyễn Hướng Dương, Đảng ủy viên

8.     Đồng chí Võ Văn Đầy, Đảng ủy viên

9.     Đồng chí Lê Thị Nguyệt Hằng, Đảng ủy viên

10.   Đồng chí Nguyễn Hoàng Lam, Đảng ủy viên

11.   Đồng chí Thân Ngọc Nghĩa, Đảng ủy viên

12.   Đồng chí Lê Ngọc Phượng, Đảng ủy viên

13.   Đồng chí Diệp Minh Quốc, Đảng ủy viên

14.   Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang, Đảng ủy viên

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cholimex nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Công Đoàn Công ty Cholimex

 

Công đoàn Công ty Cholimex chính thức được thành lập từ năm 1983 (Từ năm 1983 đến 2007 trực thuộc LĐLĐ Quận 5; từ năm 2007 đến 3/2015 trực thuộc LĐLĐ thành phố, từ tháng 4/2015 trực thuộc Công đoàn các DN công ích và dịch vụ Thương Mại TPHCM).
Với chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi cho người lao động, Công đoàn Công ty Cholimex luôn tích cực phối hợp với Người sử dụng lao động chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho ĐVCĐ – CNLĐ toàn hệ thống Công ty, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống .
Nhiều năm liền, Công đoàn cơ sở Công ty Cholimex được Tổng Liên đoàn và LĐLĐ thành phố tặng danh hiệu “Đơn vị xuất sắc”, 
Hiện nay, Công đoàn cơ sở Công ty Cholimex có 6 công đoàn cơ sở thành viên với gần 2.000 đoàn viên công đoàn. Ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 có 9 đồng chí, Ban thường vụ gồm 3 đồng chí.

 

* DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CHOLIMEX NHIỆM KỲ 2022-2027

 

1.     Bà Lê Thị Nguyệt Hằng, Chủ tịch CĐCS
2.     Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch CĐCS
3.     Ông Diệp Minh Quốc, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT
4.     Ông Trần Bình Ân, Ủy viên Ban chấp hành 
5.     Bà Văn Thị Ngọc Bảo, Ủy viên Ban chấp hành
6.     Bà Lê Thị Lượng, Ủy viên Ban chấp hành
7.     Ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban chấp hành
8.     Bà Lâm Thị Thu Thảo, Ủy viên Ban chấp hành 
9.     Bà Phùng Quan Thụy Liễu, Ủy viên Ban chấp hành 

 


BCH Công đoàn Công ty Cholimex

 

Đ

OÀN THANH NIÊN CÔNG TY CHOLIMEX 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) là Tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đoàn Khối doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX).

 Hiện nay, Đoàn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) có 5 chi đoàn trực thuộc với hơn 220 Đoàn viên. Ban chấp hành Đoàn Công ty Cholimex nhiệm kỳ 2022 - 2027 có 9 đồng chí, Ban thường vụ gồm 3 đồng chí.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CÔNG TY CHOLIMEX NHIỆM KỲ (2022 - 2027)

  1. Đồng chí Lê Đức Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên

  2. Đồng chí Lê Hưng, Phó Bí thư

  3. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang, Ủy viên Thường vụ

  4. Đồng chí Văn Thanh Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành

  5. Đồng chí Trương Văn Tiển, Ủy viên Ban chấp hành

  6. Đồng chí Nguyễn Minh Nhất, Ủy viên Ban chấp hành

  7. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hương, Ủy viên Ban chấp hành

  8. Đồng chí Hồ Trung Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành

  9. Đồng chí Nguyễn Hoàng Phương, Ủy viên Ban chấp hành

 

BCH Đoàn Thanh niên Công ty Cholimex nhiệm kỳ 2022- 2027