Giới thiệu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu
và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) gọi tắt là Công ty Cholimex, tiền thân là doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư 100 % vốn điều lệ và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua hơn 40 năm hoạt động với những cột mốc, sự kiện tiêu biểu trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty:

Công ty thành viên